Hen dîm | Vets

Tymor 2022-23 Season

Gem cyntaf y CPD Y Glannau Vets

CPD Y Glannau Vets – First Game

Mae tymor 2022-3 wedi gweld y tro cyntaf i ni sefydlu tîm o hen goesau sy’n chwarae timau arall heblaw am Y Glannau, neis gweld pawb eto ar ôl sawl mlynedd. 

The 2022-3 season brings our first veterans team that have played against other teams, it’s so nice to see everyone again. 

Gemau cyfeillgar – Friendlies

Y Glannau v Vets 2022