Ein clwb | Our club

Cadeirydd – Chairman

Daniel Parsons

Trysorydd – Treasurer

David Williams

Is-Trysorydd – Assistant Treasurer

Gareth Hughes

Rheolwr Tîm Cyntaf – First Team Manager

Christian Fontana

Hyfforddwr ffitrwydd – Fitness Coach

Josh Mcgillivray

Rheolwr Ail dîm – Reserves Team Manager

Cai Boardman

Rheolwr Ail dîm – Reserves Team Manager

Josh Edgley

Rheolwr Ail dîm – Reserves Team Manager

Chad Doherty

Rheolwr tîm Vets – Vets Team Manager

Phil Morris

Golygydd Fideo  a Dadansoddwr – Video Editor and Analyst

Gareth Evans

Ffotograffydd Tîm – Team Photographer

Hayden Nicholls